Политика за Поверителност
Актуализирано на 23.11.2021 г

admiraloil.bg („ние“, „наш“ или „нас“) се ангажира да защитава вашата поверителност. Тази Политика за поверителност обяснява как вашата лична информация се събира, използва и разкрива от admiraloil.bg.

Тази Политика за поверителност се прилага за нашия уебсайт и свързаните с него поддомейни (наричани заедно нашата „Услуга“) заедно с нашето приложение, admiraloil.bg. С достъпа или използването на нашата Услуга вие означавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с нашето събиране, съхранение, използване и разкриване на вашата лична информация, както е описано в тази Политика за поверителност и нашите Условия за ползване.

Определения и ключови термини

За да помогнем за обяснението на нещата възможно най-ясно в тази Политика за поверителност, всеки път, когато се споменава някое от тези термини, са строго дефинирани като:

 • Бисквитка: малко количество данни, генерирани от уебсайт и запазени от вашия уеб браузър. Използва се за идентифициране на вашия браузър, предоставяне на анализи, запомняне на информация за вас, като предпочитанията ви за език или информация за вход.
 • Компания: когато в тази политика се споменава „Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашите“, това се отнася до admiraloil.bg, ул. Константин Петканов 22 София, България, който отговаря за вашата информация съгласно настоящата Политика за поверителност.
 • Държава: където са базирани admiraloil.bg или собствениците/основателите на admiraloil.bg, в случая е България
 • Клиент: се отнася до компанията, организацията или лицето, което се регистрира за използване на услугата admiraloil.bg за управление на отношенията с вашите потребители или потребители на услуги.
 • Устройство: всяко устройство, свързано с интернет, като телефон, таблет, компютър или друго устройство, което може да се използва за посещение на admiraloil.bg и използване на услугите.
 • IP адрес: На всяко устройство, свързано с интернет, се присвоява номер, известен като адрес на интернет протокол (IP). Тези номера обикновено се задават в географски блокове. IP адресът често може да се използва за идентифициране на местоположението, от което дадено устройство се свързва с интернет.
 • Персонал: отнася се за тези лица, които са наети от admiraloil.bg или са на договор за извършване на услуга от името на една от страните.
 • Лични данни: всяка информация, която пряко, косвено или във връзка с друга информация — включително персонален идентификационен номер — позволява идентифицирането или идентифицирането на физическо лице.
 • Услуга: се отнася до услугата, предоставяна от admiraloil.bg, както е описано в относителните условия (ако има такива) и на тази платформа.
 • Услуга на трети страни: отнася се до рекламодатели, спонсори на конкурси, промоционални и маркетингови партньори и други, които предоставят нашето съдържание или чиито продукти или услуги смятаме, че могат да ви заинтересуват.
 • Уебсайт: сайтът на admiraloil.bg, който може да бъде достъпен чрез този URL: http://admiraloil.bg Вие: лице или юридическо лице, което е регистрирано в admiraloil.bg за използване на Услугите.

Каква информация събираме?

Ние събираме информация от вас, когато посещавате нашия уебсайт, регистрирате се на нашия сайт, правите поръчка, абонирате се за нашия бюлетин, отговаряте на анкета или попълвате формуляр.

 • Имейл адреси
 • Пощенски адреси

Кога admiraloil.bg използва информация за крайния потребител от трети страни?

admiraloil.bg ще събира Данни за крайния потребител, необходими за предоставяне на услугите на admiraloil.bg на нашите клиенти. Крайните потребители могат доброволно да ни предоставят информация, която са предоставили на уебсайтовете на социалните медии. Ако ни предоставите такава информация, ние може да събираме публично достъпна информация от уебсайтовете на социалните медии, които сте посочили. Можете да контролирате колко от вашата информация уебсайтовете на социалните медии правят обществено достояние, като посетите тези уебсайтове и промените настройките си за поверителност.

Кога admiraloil.bg използва клиентска информация от трети страни?

Получаваме известна информация от трети страни, когато се свържете с нас. Например, когато ни изпратите своя имейл адрес, за да покажете интерес да станете клиент на admiraloil.bg, ние получаваме информация от трета страна, която предоставя услуги за автоматизирано откриване на измами на admiraloil.bg. Също така понякога събираме информация, която е публично достъпна в уебсайтовете на социалните медии. Можете да контролирате колко от вашата информация уебсайтовете на социалните медии правят обществено достояние, като посетите тези уебсайтове и промените настройките си за поверителност.

Споделяме ли информацията, която събираме, с трети страни?

Може да споделяме информацията, която събираме, както лична, така и нелична, с трети страни като рекламодатели, спонсори на конкурси, промоционални и маркетингови партньори и други, които предоставят нашето съдържание или чиито продукти или услуги смятаме, че могат да ви заинтересуват. Можем също така да го споделим с нашите настоящи и бъдещи свързани компании и бизнес партньори и ако участваме в сливане, продажба на активи или друга бизнес реорганизация, можем също да споделим или прехвърлим вашата лична и нелична информация на нашите наследници в - интерес.

Можем да ангажираме доверени трети страни доставчици на услуги за изпълнение на функции и предоставяне на услуги за нас, като хостинг и поддръжка на нашите сървъри и уебсайта, съхранение и управление на база данни, управление на електронна поща, маркетинг за съхранение, обработка на кредитни карти, обслужване на клиенти и изпълнение на поръчки за продукти и услуги, които можете да закупите чрез уебсайта. Вероятно ще споделим вашата лична информация и евентуално част от нелична информация с тези трети страни, за да им позволим да извършват тези услуги за нас и за вас.

Може да споделяме части от данните от нашите регистрационни файлове, включително IP адреси, за аналитични цели с трети страни като партньори за уеб анализ, разработчици на приложения и рекламни мрежи. Ако вашият IP адрес е споделен, той може да се използва за оценка на общото местоположение и други технологии, като скорост на връзката, дали сте посетили уебсайта на споделено място и тип на устройството, използвано за посещение на уебсайта. Те могат да обединяват информация за нашата реклама и това, което виждате на уебсайта, и след това да предоставят одит, проучване и отчитане за нас и нашите рекламодатели.

Можем също така да разкрием лична и нелична информация за вас на правителствени или правоприлагащи служители или частни лица, както ние, по наше собствено усмотрение, считаме за необходимо или подходящо, за да отговорим на искове, правни процеси (включително призовки), за да защитим нашите права и интереси или тези на трета страна, безопасността на обществото или което и да е лице, за предотвратяване или спиране на всяка незаконна, неетична или законно действаща дейност, или по друг начин да спазва приложимите съдебни разпореждания, закони, правила и разпоредби.

Къде и кога се събира информация от клиенти и крайни потребители?

admiraloil.bg ще събира лична информация, която ни предоставите. Възможно е също така да получаваме лична информация за вас от трети страни, както е описано по-горе.

Как използваме информацията, която събираме?

Всяка от информацията, която събираме от вас, може да бъде използвана по един от следните начини:

 • За да персонализирате вашето преживяване (вашата информация ни помага да отговорим по-добре на вашите индивидуални нужди)
 • За да подобрим нашия уебсайт (ние непрекъснато се стремим да подобряваме предложенията на нашия уебсайт въз основа на информацията и обратната връзка, които получаваме от вас)
 • За подобряване на обслужването на клиентите (вашата информация ни помага да отговорим по-ефективно на вашите заявки за обслужване на клиенти и нужди от поддръжка)
 • За обработка на транзакции
 • За да администриране на състезание, промоция, анкета или друга функция на сайта. За да изпращате периодични имейли

Как използваме вашия имейл адрес?

Изпращайки своя имейл адрес на този уебсайт, вие се съгласявате да получавате имейли от нас. Можете да отмените участието си в някой от тези имейл списъци по всяко време, като щракнете върху връзката за отказ или друга опция за отписване, която е включена в съответния имейл. Изпращаме имейли само до хора, които са ни упълномощили да се свържем с тях, директно или чрез трета страна. Ние не изпращаме не поискани търговски имейли, защото мразим спама толкова, колкото и вие. Изпращайки своя имейл адрес, вие също така се съгласявате да ни позволите да използваме вашия имейл адрес за насочване към клиентска аудитория в сайтове като Facebook, където показваме персонализирана реклама на конкретни хора, които са се включили да получават съобщения от нас. Имейл адресите, изпратени само чрез страницата за обработка на поръчката, ще бъдат използвани единствено с цел изпращане на информация и актуализации, отнасящи се до вашата поръчка. Ако обаче сте ни предоставили същия имейл чрез друг метод, можем да го използваме за която и да е от целите, посочени в тази Политика. Забележка: Ако по всяко време искате да се отпишете от получаването на бъдещи имейли, ние включваме подробни инструкции за отписване в долната част на всеки имейл.

Колко дълго съхраняваме вашата информация?

Ние съхраняваме вашата информация само докато ни е необходима, за да ви предоставим admiraloil.bg и да изпълним целите, описани в тази политика. Това важи и за всеки, с когото споделяме вашата информация и който извършва услуги от наше име. Когато вече не е необходимо да използваме вашата информация и няма нужда да я съхраняваме, за да спазим нашите законови или регулаторни задължения, ние или ще я премахнем от нашите системи, или ще я обезличим, за да не можем да ви идентифицираме.

Как защитаваме вашата информация?

Ние прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме безопасността на вашата лична информация, когато правите поръчка или въвеждате, изпращате или осъществявате достъп до вашата лична информация. Предлагаме използването на защитен сървър. Цялата предоставена чувствителна/кредитна информация се предава чрез технологията Secure Socket Layer (SSL) и след това се криптира в нашата база данни на доставчиците на шлюз за плащане, за да бъде достъпна само от лицата, упълномощени със специални права за достъп до такива системи, и от тях се изисква да пазят информацията поверителна. След транзакция вашата лична информация (кредитни карти, социални осигуровки, финансови данни и т.н.) никога не се съхранява във файл. Ние обаче не можем да гарантираме или гарантираме абсолютната сигурност на каквато и да е информация, която предавате на admiraloil.bg или да гарантираме, че вашата информация в Услугата няма да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена чрез нарушение на което и да е от нашите физически, технически, или управленски предпазни мерки.

Може ли информацията ми да бъде прехвърлена в други страни?

admiraloil.bg е регистрирана в България. Информацията, събрана чрез нашия уебсайт, чрез директни взаимодействия с вас или от използването на нашите помощни услуги, може да бъде прехвърляна от време на време към нашите офиси или персонал, или към трети страни, разположени по целия свят, и може да бъде разглеждана и хоствана навсякъде в света, включително държави, които може да нямат общоприложими закони, регулиращи използването и трансфера на такива данни. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, като използвате някое от изброените по-горе, вие доброволно се съгласявате с трансграничното прехвърляне и хостване на такава информация.

Сигурна ли е информацията, събрана чрез услугата на admiraloil.bg?

Ние вземаме предпазни мерки, за да защитим сигурността на вашата информация. Имаме физически, електронни и управленски процедури, за да помогнем за защитата, предотвратяването на неоторизиран достъп, поддържането на сигурността на данните и правилното използване на вашата информация. Въпреки това, нито хората, нито системите за сигурност са сигурни, включително системите за криптиране. Освен това хората могат да извършват умишлени престъпления, да правят грешки или да не спазват политики. Следователно, докато полагаме разумни усилия за защита на вашата лична информация, ние не можем да гарантираме нейната абсолютна сигурност. Ако приложимото законодателство налага някакво неотказно задължение за защита на вашата лична информация, вие се съгласявате, че умишленото неправомерно поведение ще бъде стандартите, използвани за измерване на нашето съответствие с това задължение.

Мога ли да актуализирам или коригирам информацията си?

Правата, които имате да поискате актуализации или корекции на информацията, която admiraloil.bg събира, зависят от отношенията ви с admiraloil.bg. Персоналът може да актуализира или коригира информацията си, както е описано в нашите вътрешни фирмени политики за заетост.

Клиентите имат право да поискат ограничаване на определени употреби и разкриване на лична информация, както следва. Можете да се свържете с нас, за да (1) актуализираме или коригираме вашата лична информация, (2) да промените предпочитанията си по отношение на комуникациите и друга информация, която получавате от нас, или (3) да изтриете личната информация, поддържана за вас в нашия системи (в зависимост от следващия параграф), като анулирате акаунта си. Такива актуализации, корекции, промени и изтривания няма да имат ефект върху друга информация, която поддържаме, или информация, която сме предоставили на трети страни в съответствие с тази Политика за поверителност преди тази актуализация, корекция, промяна или изтриване. За да защитим вашата поверителност и сигурност, може да предприемем разумни стъпки (като например да поискаме уникална парола), за да потвърдим вашата самоличност, преди да ви предоставим достъп до профила или да направим корекции. Вие носите отговорност за запазването на тайната на вашата уникална парола и информация за акаунта по всяко време.

Трябва да сте наясно, че не е технологично възможно да премахнете всеки запис на информацията, която сте ни предоставили, от нашата система. Необходимостта от архивиране на нашите системи за защита на информацията от неволна загуба означава, че копие на вашата информация може да съществува в неизтриваема форма, която ще бъде трудно или невъзможно за нас да намерим. Незабавно след получаване на вашата заявка, цялата лична информация, съхранявана в базите данни, които активно използваме, и други лесно търсени носители ще бъде актуализирана, коригирана, променена или изтрита, според случая, възможно най-скоро и доколкото е разумно и технически осъществимо.

Ако сте краен потребител и искате да актуализирате, изтриете или получите информация, която имаме за вас, можете да го направите, като се свържете с организацията, на която сте клиент.

Персонал

Ако сте работник или кандидат на admiraloil.bg, ние събираме информация, която доброволно ни предоставяте. Ние използваме събраната информация за целите на човешките ресурси, за да администрираме обезщетенията на работниците и кандидатите.

Можете да се свържете с нас, за да (1) актуализираме или коригираме вашата информация, (2) да промените предпочитанията си по отношение на комуникациите и друга информация, която получавате от нас, или (3) да получите запис на информацията, която имаме, свързана с вас. Такива актуализации, корекции, промени и изтривания няма да имат ефект върху друга информация, която поддържаме, или информация, която сме предоставили на трети страни в съответствие с тази Политика за поверителност преди такава актуализация, корекция, промяна или изтриване.

Продажба на бизнес

Запазваме си правото да прехвърляме информация на трета страна в случай на продажба, сливане или друго прехвърляне на всички или по същество всички активи на admiraloil.bg или някое от неговите корпоративни филиали (както е определено тук), или тази част от admiraloil.bg или някое от неговите корпоративни филиали, за които се отнася Услугата, или в случай, че преустановим нашия бизнес или подадем петиция или сме подали срещу нас иск за несъстоятелност, реорганизация или подобна процедура, при условие че третата страна се съгласи да се придържате към условията на тази Политика за поверителност.

Филиали

Можем да разкриваме информация (включително лична информация) a за вас към нашите корпоративни филиали. За целите на тази Политика за поверителност, "Корпоративен филиал" означава всяко лице или образувание, което пряко или косвено контролира, е контролирано от или е под общ контрол с admiraloil.bg, независимо дали чрез собственост или по друг начин. Всяка информация, свързана с вас, която предоставяме на нашите корпоративни филиали, ще бъде третирана от тези корпоративни филиали в съответствие с условията на тази Политика за поверителност.

Приложимо право

Тази Политика за поверителност се урежда от законите на България, без да се вземат предвид нейните тълкувателни разпоредби. Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на съдилищата във връзка с всякакви действия или спорове, възникнали между страните по или във връзка с тази Политика за поверителност, с изключение на тези лица, които могат да имат права да предявяват искове съгласно Privacy Shield или швейцарско-американската рамка.

Българските закони, с изключение на тълкувателни норми, уреждат това Споразумение и използването от ваша страна на уебсайта. Използването от ваша страна на уебсайта може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Като използвате admiraloil.bg или се свържете директно с нас, вие потвърждавате, че приемате тази Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност, не трябва да се ангажирате с нашия уебсайт или да използвате нашите услуги. Продължаването на използването на уебсайта, прякото ангажиране с нас или след публикуването на промени в тази Политика за поверителност, които не влияят значително върху използването или разкриването на вашата лична информация, ще означава, че приемате тези промени.

Вашето съгласие

Актуализирахме нашата Политика за поверителност, за да ви предоставим пълна прозрачност относно това какво се задава, когато посещавате нашия сайт и как се използва. Като използвате нашия admiraloil.bg, регистрирате акаунт или правите покупка, вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.

Връзки към други уебсайтове

Тази Политика за поверителност се прилага само за Услугите. Услугите може да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се управляват или контролират от admiraloil.bg. Ние не носим отговорност за съдържанието, точността или мненията, изразени в такива уебсайтове, и такива уебсайтове не се разследват, наблюдават или проверяват за точност или пълнота от нас. Моля, не забравяйте, че когато използвате връзка за преминаване от Услугите към друг уебсайт, нашата Политика за поверителност вече не е в сила. Вашето сърфиране и взаимодействие на всеки друг уебсайт, включително тези, които имат връзка в нашата платформа, са предмет на собствените правила и политики на този уебсайт. Такива трети страни могат да използват свои собствени бисквитки или други методи за събиране на информация за вас.

Бисквитки

admiraloil.bg използва „Бисквитки“, за да идентифицира областите на нашия уебсайт, които сте посетили. Бисквитката е малка част от данни, съхранявана на вашия компютър или мобилно устройство от вашия уеб браузър. Ние използваме бисквитки, за да подобрим производителността и функционалността на нашия уебсайт, но не са от съществено значение за тяхното използване. Въпреки това, без тези бисквитки, някои функции като видеоклипове може да станат недостъпни или от вас ще се изисква да въвеждате данните си за вход всеки път, когато посещавате уебсайта, тъй като няма да можем да запомним, че сте влезли по-рано. Повечето уеб браузъри могат да бъдат настроени да деактивират използването на бисквитки. Въпреки това, ако деактивирате бисквитките, може да нямате достъп до функционалността на нашия уебсайт правилно или изобщо. Ние никога не поставяме лична информация в бисквитки.

Блокиране и деактивиране на бисквитки и подобни технологии

Където и да се намирате, можете също да настроите браузъра си да блокира бисквитки и подобни технологии, но това действие може да блокира основните ни бисквитки и да попречи на нашия уебсайт да функционира правилно и може да не сте в състояние да използвате напълно всички негови функции и услуги. Трябва също да сте наясно, че може също да загубите част от запазената информация (например запазени данни за вход, предпочитания за сайт), ако блокирате бисквитки в браузъра си. Различните браузъри ви предоставят различни контроли. Деактивирането на бисквитка или категория бисквитки не изтрива бисквитката от вашия браузър, ще трябва да направите това сами от браузъра си, трябва да посетите помощното меню на вашия браузър за повече информация.

Поверителност на децата

Ние не се обръщаме към никого на възраст под 13 години. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 13 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че детето Ви ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с Нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от лице под 13 години без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в нашата политика за поверителност

Може да променим нашата услуга и политики и може да се наложи да направим промени в тази Политика за поверителност, така че те да отразяват точно нашата услуга и правила. Освен ако законът не изисква друго, ние ще ви уведомим (например чрез нашата услуга), преди да направим промени в тази Политика за поверителност и ще ви дадем възможност да ги прегледате, преди да влязат в сила. След това, ако продължите да използвате Услугата, вие ще бъдат обвързани от актуализираната Политика за поверителност. Ако не искате да се съгласите с тази или с която и да е актуализирана Политика за поверителност, можете да изтриете акаунта си.

Услуги на трети страни

Можем да показваме, включваме или предоставяме съдържание на трети страни (включително данни, информация, приложения и други продуктови услуги) или да предоставяме връзки към уебсайтове или услуги на трети страни („Услуги на трети страни“).

Вие потвърждавате и се съгласявате, че admiraloil.bg не носи отговорност за каквито и да било Услуги на трети страни, включително тяхната точност, пълнота, навременност, валидност, спазване на авторските права, законност, приличие, качество или всеки друг аспект от тях. admiraloil.bg не поема и не носи никаква отговорност или отговорност към вас или друго лице или юридическо лице за услуги на трети страни.

Услугите на трети страни и връзките към тях се предоставят единствено за улеснение за вас и вие получавате достъп и ги използвате изцяло на свой собствен риск и при спазване на правилата и условията на тези трети страни.

Facebook Pixel

Facebook pixel е инструмент за анализ, който ви позволява да измервате ефективността на вашата реклама, като разбирате действията, които хората предприемат на вашия уебсайт. Можете да използвате пиксела, за да: Уверете се, че рекламите Ви се показват на правилните хора. Facebook pixel може да събира информация от вашето устройство, когато използвате услугата. Facebook pixel събира информация, която се съхранява в съответствие с неговата Политика за поверителност.

Технологии за проследяване

API на Google Maps

API на Google Maps е robust инструмент, който може да се използва за създаване на персонализирана карта, карта с възможност за търсене, функции за чекиране, показване на синхронизиране на данни на живо с местоположение, планиране на маршрути или създаване на смесица, за да назовем само няколко.

API на Google Maps може да събира информация от Вас и от Вашето устройство за целите на сигурността. API на Google Maps събира информация, която се съхранява в съответствие с нейната Политика за поверителност

Бисквитки

Ние използваме бисквитки, за да подобрим производителността и функционалността на нашите, но не са от съществено значение за тяхното използване. Въпреки това, без тези бисквитки, някои функции като видеоклипове може да станат недостъпни или ще трябва да въвеждате данните си за вход всеки път, когато посещавате, тъй като няма да можем да си спомним, че сте влезли по-рано.

Локално съхранение

Локалното хранилище, понякога известно като DOM съхранение, предоставя на уеб приложенията методи и протоколи за съхранение на данни от страна на клиента. Уеб хранилището поддържа постоянно съхранение на данни, подобно на бисквитките, но със значително увеличен капацитет и без информация, съхранявана в заглавката на HTTP заявката.

Сесии

използваме „Сесии“, за да идентифицира областите на нашия уебсайт, които сте посетили. Сесията е малка част от данни, съхранявана на вашия компютър или мобилно устройство от вашия уеб браузър.

Свържете се с нас

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси.

Чрез имейл: office@admiraloil.bg
Чрез телефонен номер: +359 2 96 22 966
На адрес: ул. Константин Петканов 22 София, България